PUBLISERT  INFORMASJON
Bilde av redaktøren på hyttetur, for litt siden. Og redaktøren i yrkeslivet, som arealplanlegger (tegnet av Pål Bragen).LITT AV HVERT

Inntrykk fra Bosnia (2017-2018).

Det lønner seg å satse på kvalitet! Så slipper man å bli revet med av bruk og kast-karusellen.

Ny sykkel i 2010.FRILUFTSLIV

Skredfare - viktige prinsipper/stikkord for tur og turplanlegging (bilde av huskelista for enkel lagring på mobil).

Utstyrsliste, inkludert seil-/bre-/fjell-/topptur (Excel regneark og PDF).

Personlig breutstyr (PDF). Kan ha med mindre, men da kan det bli svært tungt å heise opp en annen person.

Rundturer (fotturer) med utgangspunkt i Kjelleråsen ved Berger i Svelvik.

Noen momenter fra en tur over Jostedalsbreen (inkludert Lodalskåpa) 2008 (bilder).

Om turtakke.

Tipshefte for snøhulegraving og bilder fra en snøhuletur og en iglotur.

Noen momenter fra en tur over Hardangervidda, med overnatting i snøen, vinteren 1996 (bilder).KLATRING

I 2011 ble det gått flere nye ruter på Aron nedre, som er presentert i en en egen minifører (3 Mb).

I Bøgeskogen er Norges første buldrerundturer (circuits) etablert og presentert i egen fører (3,5 Mb). Bøgeskogen ligger Langs 800-meter`n fra Drammen skisenter til Solbergelva.

Her finner du en etterlengtet oversiktsskisse over topper og rygger i Hurrungane (Jotunheimen) og bilde med beste sti til HjørnetStoren (grønn sti, evt. blå sti ved gode snøforhold) fra Bandet.

Mange har vært på utkikk etter en enkel oversikt over bruk av borebolter på klatrefelt. Her finner du en, som også gir tips om bruk av Stokstadbolter og Roybi bormaskin.

GOMP`s klatreskoguide er stadig aktuell (og morsom).

Rutebeskrivelse av Rimmondruta i Trollveggen (skisse og beskrivelse av ruta) og bilder fra en tur dit i 1997.TURSEILING

Infoskriv til medseilere.

Sikkerhet om bord – stikkordsliste.

Proviantliste (her for 1 måned til havs - Excel regneark) og proviantliste for innkjøp (handleliste - Excel regneark og PDF).NATUR

Fin forkastning nord i Finnemarka (Horn) av lagdelt kalkstein og leirskifer fra Kambro-Silur-tiden. Og fossil fra Granholt (samme bergart).

En grei og oversiktlig framstilling av pattedyrenes systematikk har lenge vært savnet. Her finner du den! Noe forenklet og med utvalgte familier og arter.

Norske vegetasjonstyper - en oversikt finner du her (fra Høibø forlag 1994). Denne inndelingen bygger i all hovedsak på 4. utgava til Vevle (Vevle 1987). I dag har for øvrig andre inndelinger blitt mer dominerende.

Biologisk mangfold i kulturlandskapet - eksempler på analyser ved bruk av GIS – Artikkel til tidsskriftet Kart og Plan.DIVERSE (fra Høibø forlag 1993-1996)

Tabell som viser fanger pr. 100.000 innbyggere i Norge og USA.

Organisasjoner har stor politisk makt! Hvilke synspunkter er du med på å fremme?Granholt i Lier (1997-2017)

Bilder fra noen byggeprosjekter.

Bolighus og bryggerhus trolig oppført 1890-1900 (ifølge kulturminneregistrering for Lier kommune).

Flybilder fra 1948 og 2003.

Flybilder fra 1957 og fra 2003 (skråbilder).

Bilder av folk og hus fra 1922 og 2003. Og noen flere familiære bilder.

På ski fra jobb i Drammen til Granholt i 2009 (kart), og på sykkel gjennom skogen og langs veien (kart).

Husdyr i 2004: katt (bilde fra 1998), hund, høner og kylling (2007).

Enga slås med slåmaskin (to-hjuls-traktor) en til to ganger pr år.

Ved kjøres fra skogen med to-hjuls-traktor (et bilde til).

Planter registrert (grovregistrering) på Granholt sommeren 1998.

Fugler observert på Granholt 1998 - 2001.

Bilder fra dugnad i Kviståsveien (Nedre Kviståsveien veilag og skiløypa (skiløypa ned til krysset Kviståsveien X Liakroken)).


 

© GRANHOLT
All bruk og kopiering er helt i orden, så lenge informasjonen her ikke brukes til å sette noen i et dårlig lys. Men husk å oppgi kilde.
For kommersiell bruk kreves dog tillatelse.